Ako sa vykonáva proces znaleckého ohodnocovania nehnuteľností?

Znalecký posudok je hlavným nástrojom na určenie hodnoty nehnuteľnosti, či už sa jedná o byt, rodinný dom, nebytový priestor, rekreačnú nehnuteľnosť, akýkoľvek podnikateľský objekt alebo pozemok. Je nielen užitočný pre majiteľa ako informačný údaj, ale je predovšetkým potrebný pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia napríklad s kúpou, predajom, načerpaním hypotekárneho úveru, poistením nehnuteľnosti, ale aj […]

Ako sa vykonáva proces znaleckého ohodnocovania nehnuteľností? Read More »

Aké dokumenty potrebuje znalec k vypracovaniu znaleckého posudku?

Znalecký posudok patrí, okrem iného, k hlavným dokladom, podľa ktorých sa posudzuje výška hypotéky. Viete, aké dokumenty budete potrebovať doložiť znalcovi, aby mohol vypracovať znalecký posudok a koľko času Vám to celé zaberie? Byt – pre ohodnotenie bytu sú potrebné nasledovné podklady: 1. List vlastníctva – aktuálny 2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky, na ktorých

Aké dokumenty potrebuje znalec k vypracovaniu znaleckého posudku? Read More »

Časté chyby pri znaleckých posudkoch a ako im predchádzať

Znalecké posudky sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých právnych, finančných a obchodných procesov. Kvalitne vypracovaný znalecký posudok môže výrazne ovplyvniť výsledok sporov, transakcií alebo hodnotení. Avšak, proces vypracovania takéhoto posudku je zložitý a podlieha riziku chýb, ktoré môžu mať vážne dôsledky. 1. Nedostatok jasnosti v kritériách Jednou z najčastejších chýb pri vypracovaní znaleckých posudkov je nedostatok jasnosti

Časté chyby pri znaleckých posudkoch a ako im predchádzať Read More »

Vplyv lokality na hodnotu nehnuteľnosti

Lokalita je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú hodnotu nehnuteľnosti. Rozmanitosť a kvalita infraštruktúry, dostupnosť služieb a dopravné spojenia sú kľúčové aspekty, ktoré investori a kupujúci zvažujú pri rozhodovaní o kúpe nehnuteľnosti. Ako tieto faktory ovplyvňujú trhovú hodnotu a ako sú reflektované v znaleckom posudku, je popísané v nasledujúcich bodoch. Infraštruktúra Infraštruktúra zahŕňa všetko od

Vplyv lokality na hodnotu nehnuteľnosti Read More »

Prečo je znalecký posudok dôležitý pri predaji nehnuteľnosti?

Pri rozhodovaní o predaji nehnuteľnosti sa každý majiteľ snaží maximalizovať jej hodnotu na trhu. Jedným z kľúčových nástrojov, ktorý môže výrazne ovplyvniť úspešnosť predaja, je odborný znalecký posudok. Tento dokument nielenže zvyšuje dôveryhodnosť a atraktívnosť nehnuteľnosti, ale zároveň zjednodušuje celý proces predaja. Zvýšenie dôveryhodnosti a atraktívnosti Hodnotiaca správa vypracovaná profesionálnym odhadcom nehnuteľností poskytuje objektívny a

Prečo je znalecký posudok dôležitý pri predaji nehnuteľnosti? Read More »